Frequently Asked Questions

اگر سوال دارید – لطفا در این صفحه سوال ایمیل شود یا از صفحه contact us  یا chatbox استفاده نمایید تا پاسخ آن درج گردد.
پرسش و پاسخ 

سوال: آیا برای همه موارد جراحی درخواست CBCT ضرور است؟ 

پاسخ: خیر. همیشه باید یک تعادل در مورد زیان و فایده های هر روش تشخیص داشته باشیم. فقط زمانی که ضروری می دانیم شامل فاصله محدود با ساختمان های آناتومی خطرناک مثل کانال ماندیبلار. لازم به ذکر است که رادیوگرافی CBCT نیز ۱۰۰٪ قابل اتکاء نیست و آن محدودیت های خود را دارد. 

سوال: از جهت حقوقی (نظام پزشکی) درخواست CBCT  قبل از کاشت ایمپلنت ضروری است؟ 

پاسخ: توصیه می کنم از نظام پزشکی بپرسید. اما اگر بیمار شکایت کند بعید می دانم شما را محکوم کنند به علت اینکه CBCT  نداشته اید. محکوم می کنند چون آسیب به بیمار زده شده است.